Centrum potravinovej pomoci v Dunajskej Lužnej

 Centrum potravinovej pomoci v Dunajskej Lužnej

„Neľahká situácia, v ktorej sa ocitla naša spoločnosť, prináša aj nové výzvy. Koronakríza sa u mnohých ľudí zmenila na krízu existenčnú. Jednotlivci i celé rodiny, dôchodcovia či zdravotne ťažko postihnutí sa nie vlastnou vinou ocitli na hranici chudoby. Starostlivosť o tých najzraniteľnejších je teraz dôležitejšia, než kedykoľvek predtým. Preto sme začali spoločne hľadať možnosti, ako týmto ľuďom pomôcť. Neváhali sme a myšlienka konkrétnej pomoci začala naberať reálne kontúry. Tak nejak vzniklo Centrum potravinovej pomoci v našej farnosti.“ povedal Mgr. Lukáš Haizer, MBA., riaditeľ CPP.

Občianske združenie Aktívna Dunajská Lužná našlo pochopenie a podporu dobrej veci u viacerých spoločností a organizácií, ako Potravinová Banka Slovenska, akciová spoločnosť BillaTerno a Kraj. Do projektu sa zapojila aj Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná, Cirkevný zbor ECAV Dunajská Lužná čím celý projekt získal aj Ekumenický rozmer vzájomnej spolupráce na poli Charity (Diakonie). Priestory na činnosť Centra potravinovej pomoci ponúkol OFK Dunajská Lužná.

Sociálna výdajňa je určená pre občanov, rodiny s deťmi v hmotnej núdzi, ako aj pre obyvateľov Dunajskej Lužnej v krízovej sociálnej situácii a osamelým osobám, ktoré poberajú invalidný či starobný dôchodok maximálne do výšky 340 eur. 

,,Sme radi, že myšlienka sa stala reálnou a získala si priazeň aj medzi dobrovoľníkmi. Občianske združenie Aktívna Dunajská Lužná v spolupráci s našou farnosťou tak mohlo zriadiť pre sociálne odkázaných občanov a seniorov CENTRUM POTRAVINOVEJ POMOCI, ktoré sídli v priestoroch Obecného futbalového klubu na Športovej ulici č. 1 v Dunajskej Lužnej” povedal P. Mgr. Bruno Branislav Donoval, OP.

Otváracia doba CPP je každú STREDU a PIATOK od 16.00 – 18.00 hodiny.

Bližšie informácie nájdete aj na FB stránke RKC Farnosť Dunajská Lužnáalebo webe OZ Aktívna Dunajská Lužná.

Mgr. Lucia Szkuráková, PhD.

Vyjadrite svoj názor v prvom hlasovaní

Nová Lužná

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *