POZORNOSŤ DEŤOM SA VRÁTI

 POZORNOSŤ DEŤOM SA VRÁTI

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Dunajskej Lužnej má členov najmä z Kalinkova, Rovinky a Dunajskej Lužnej. Nechýbajú však medzi nimi ani rybári zo širšieho okolia vrátane Bratislavčanov. Nedávno sme si pripomenuli polstoročnicu fungovania. Za ten čas pretieklo v Dunaji veľa vody a došlo k spoločenským zmenám, ktoré ovplyvnili aj svet rybárov. V našej organizácii napríklad výrazne pociťujeme zhoršenie prístupnosti revírov, kde si uplatňujeme výkon rybárskeho práva. Obce sa rozrastajú, výrazne pribúda obyvateľov, no osobné, medziľudské kontakty sa tak trochu vytrácajú. Vody obklopilo nerybárske, rekreačné zázemie. Najmä starší členovia organizácie s nostalgiou spomínajú na časy, keď každoročne otvárali sezónu rybárske preteky, na ktorých sa zišli miestni obyvatelia, vyrástli stánky s občerstvením, piekli sa ryby. Bola to nielen rybárska, ale aj spoločenská udalosť. Žiaľ, zrejme zostane minulosťou. Naša organizácia už nemá na svojich štyroch vodách k dispozícii ucelené a prístupné pobrežné lokality, na ktorých by sa dali usporiadať preteky dospelých.

Zdroj: Mladý rybár

NAPLNO S DEŤMI…

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Dunajskej Lužnej má členov najmä z Kalinkova, Rovinky a Dunajskej Lužnej. Nechýbajú však medzi nimi ani rybári zo širšieho okolia vrátane Bratislavčanov. Nedávno sme si pripomenuli polstoročnicu fungovania. Za ten čas pretieklo v Dunaji veľa vody a došlo k spoločenským zmenám, ktoré ovplyvnili aj svet rybárov. V našej organizácii napríklad výrazne pociťujeme zhoršenie prístupnosti revírov, kde si uplatňujeme výkon rybárskeho práva. Obce sa rozrastajú, výrazne pribúda obyvateľov, no osobné, medziľudské kontakty sa tak trochu vytrácajú. Vody obklopilo nerybárske, rekreačné zázemie. Najmä starší členovia organizácie s nostalgiou spomínajú na časy, keď každoročne otvárali sezónu rybárske preteky, na ktorých sa zišli miestni obyvatelia, vyrástli stánky s občerstvením, piekli sa ryby. Bola to nielen rybárska, ale aj spoločenská udalosť. Žiaľ, zrejme zostane minulosťou. Naša organizácia už nemá na svojich štyroch vodách k dispozícii ucelené a prístupné pobrežné lokality, na ktorých by sa dali usporiadať preteky dospelých, adekvátne početnej členskej základni.

Zdroj: Mladý rybár

A aká je atmosféra na detských pretekoch? Taká, aká má byť, okorenená detskou radosťou a bezprostrednosťou. Nesie sa v duchu, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Rivalita a túžba po víťazstve deťom nechýba. Pri športovom zápolení sa však utužujú priateľstvá a vznikajú nové. Deti sa učia vzájomnej pomoci i pri podoberaní ryby, oceňujú úlovky súperov. Niekedy sa objaví aj slzička smútku pre nezdolanie ryby, no drobné „incidenty“ sa hravo vyriešia. Občerstvenie pre každého pretekára, vrátane pitného režimu, je zabezpečené. Ocenení sú, samozrejme, všetci detskí účastníci pretekov. Cena neminie ani najmenšieho pretekára a najväčšieho dudroša. Samotné odovzdávanie cien má slávnostný charakter. Deti sprevádzajú rodičia či starí rodičia, a tak sa atmosféra pretekov šíri a rozrastá na dospelú populáciu. Zdá sa, že táto forma propagácie rybolovu a priblíženia prírody najmenším je dobrá alternatíva. Máme šancu pritiahnuť a postupne vychovať nových rybárov, povedala Miroslava Pavelková, tajomníčka, MOSRZ Dunajská Lužná.

Zdroj: Mladý rybár

Mgr. Lucia Szkuraková, PhD.

Nová Lužná