Neexistujúci chodník k vlakovej stanici Nové Košariská. Nezáujem poslancov a starostu? Alebo ako sa (ne) plnia predvolebné sľuby

 Neexistujúci chodník k vlakovej stanici Nové Košariská. Nezáujem poslancov a starostu? Alebo ako sa (ne) plnia predvolebné sľuby

Predstavte si, že nastúpite na vlak v Bratislave smerom na Komárno a vystúpite na stanici Nové Košariská. Všetko je v poriadku až zrazu zistíte, že do obce Dunajská Lužná sa jednoducho nemáte ako bezpečne dostať. Nepredstaviteľné? Pre obyvateľov každodenná prax. Z tejto vlakovej stanice chýba akákoľvek infraštruktúra pre peších či cyklistov. Bez auta sa do obce Dunajská Lužná dostanete len veľmi ťažko.

Dlhodobé komplikácie spôsobuje najmä absentujúci chodník, po ktorom by sa mohli peší cestujúci bezpečne presunúť do obce a naspäť z obce na vlakovú stanicu. Lepšie na tom nie sú ani cyklisti, ktorí musia do obce či na stanicu denne jazdiť po úzkej vozovke bez krajníc, kde takmer žiadne autá nerešpektujú predpísanú rýchlosť 50km/hod.

Situácia pretrváva desiatky rokov. Starosta Jurčík sa vyhovára a poslanci nekonajú. Ako to vidí starosta?

Prečítajte si rozhovor so starostom Jurčíkom, ktorý spracovala redakcia Bratislavského reportéra. Starosta vysvetľuje situáciu nasledovne:

„V prvom rade Vám dávam do pozornosti, že železničná stanica Nové Košariská nie je jediná, ani najbližšia pre obec Dunajská Lužná. Pre veľkú časť obyvateľov našej obce je rovnako ďaleko, alebo aj bližšie, vlaková stanica Miloslavov. V tesnej blízkosti tejto vlakovej stanice obec Dunajská lužná vybudovala veľkú spevnenú plochu na parkovanie cca 50 áut slúžiacu pre obyvateľov, ktorí chcú ísť autom na železničnú stanicu a následne vlakom do Bratislavy. Túto plochu chceme po dohode s vlastníkmi v nasledujúcom mesiaci ešte výrazne zväčšiť. Dôvodom tejto investície v prospech našich obyvateľov je, že často sa v Nových Košariskách z dôvodu preplnených vlakových súprav už nedá nastúpiť.“

Pán Jurčík, plánuje obec túto situáciu ohľadom nedostatočnej infraštruktúry pri Nových Košariskách riešiť? Budú mať aj chodci možnosť bezpečne prechádzať pešo z vlakovej stanice Nové Košariská do obce a z obce na stanicu?  Ak áno, kedy a akým spôsobom?

„Obec plánuje po pravej strane v smere k železnici vybudovať chodník od obce až po železničnú stanicu o šírke 2 – 2,5 m. Dôvodom, prečo sa tak doposiaľ nestalo, je súkromné vlastníctvo, ktoré je chránené ústavou SR. Prebehlo viacero rokovaní s vlastníkmi pozemkov, ale k dohode zatiaľ nedošlo, nakoľko podmienkou vlastníkov je pomerne hromadná výstavba, ktorú obec musí regulovať v nadväznosti na kapacitu infraštruktúry a hlavne občianskej vybavenosti.“

Cesta, po ktorej sme kráčali zo stanice Nové Košariská aj my, je úzka a veľmi nebezpečná. Nie je prispôsobená pre chodcov a ani pre cyklistov. Plánuje sa s tým niečo urobiť? Je možné cestu rozšíriť, prípadne vybudovať aj cyklochodník?

„Áno, cesta je úzka a je v majetku BSK. Z oboch strán je však ochranné pásmo a možno pri troche úsilia by bolo možné komunikáciu rozšíriť a na okrajoch aspoň provizórne naznačiť na ceste – pruh pre cyklistov, tak ako je to napr. v hlavnom meste.“

Počíta územný plán obce s cyklotrasou? Ako sa k situácii stavajú vlastníci pozemkov?

„Po ľavej strane smerom od obce k železnici má obec v územnom pláne 1. etapu cyklotrasy. Obec má približne 2 roky zazmluvneného partnera – renomovanú firmu, na vysporiadanie pozemkov, nakoľko v danom úseku obec nie je vlastníkom ( vlastníkom je niekoľko desiatok fyzických osôb). Proces nie je ani spolovice ukončený napriek takej dlhej dobe. Dôvod? Vlastník žil v zahraničí, zomrel, neprebehlo dedičské konanie, alebo nesúhlas vlastníka s predajom, či nájmom potrebnej výmery pozemku, alebo len nepochopiteľná neochota – nakoľko žije v inej časti Slovenska a problém ho „nepáli“.  Začali sme riešiť aj vyvlastňovanie, nakoľko sa jedná verejno-prospešnú stavbu, s ktorou územný plán počíta. Výsledok? Vyhrážky  súdom, právne kroky a pod.. samozrejme tento spôsob je zdĺhavý. Žiaľ bez preukázania vlastníckeho, alebo iného právneho nároku na užívanie pozemkov , nie je možné vystaviť stavebné povolenie, teda  stavbu realizovať .“

A aké sú plány so stanicou Nové Košariská? Všimli sme si úschovňu bicyklov, cyklotrasa zo stanice však chýba. Je tam niekde aj autobusová zastávka?

„Čo sa týka železničnej stanice v Nových Košariskách, tu obec na prenajatom pozemku od ŽSR vybudovala dva parkovacie boxy pre cyklistov, ktoré fungujú na kódy a sú samoobslužné – slúžia na uschovanie 2 x 30 bicyklov. V budúcnosti (cca 2roky) ŽSR ako vlastník pozemku bude budovať na tejto stanici veľké parkovisko pre cca 200 vozidiel a tiež autobusovú zástavku. Obec bola nápomocná zmenou územného plánu na tento účel.“

Existujú autobusové spoje, ktoré môžu cestujúci využívať zo stanice a na stanicu Nové Košariská?

„Obec smerom na železnicu zriadila približne v r. 2011 – 2012 autobusovú dopravu, kde na vlastné náklady vybudovala autobusovú zastávku a platila prevádzku autobusovej preprave Slovak Line. Boli v prevádzke dva spoje v rannej dopravnej špičke a dva spoje odpoludnia. Autobus zvážal ľudí z celého katastra obce za symbolickú cenu 10 centov. Po približne viac ako ročnej prevádzke sme túto službu zrušili z dôvodu nevyužívania obyvateľmi.  Nakoľko autobus bol prevádzkovaný v pracovné dni, kapacita jedného spoja je cca 45 miest, denne spolu premávali štyri autobusy. Boli mesiace, keď sme na lístkoch po 10 centov vyzbierali 3 – 4 € za mesiac, teda prepravených osôb za mesiac, denne štyrmi autobusmi bolo spolu bolo 30 – 40 ľudí . Teda platili sme službu 2-3 osobám celý mesiac a to štyrmi spojmi denne. Samozrejme pred tým sme robili internetový prieskum, podľa ktorého malo denne túto službu využívať približne 110 osôb – žiaľ pravdou boli 3-4 osoby denne a to štyrmi autobusmi – teda chodili hlavne prázdne a obcou platené spoje.“

Pri železničnej stanici Nové Košariská je „jazero“ s upravenou plážou, športoviskami a občerstvením. Na toto miesto určite chodí mnoho ľudí nielen z Dunajskej Lužnej, ale aj z okolia Bratislavy. Dostať sa tam môžu jedine autom, čo nie je najideálnejšie. Je v záujme obce riešiť dopravnú infraštruktúru v tomto úseku aj z tohto dôvodu? Výhodou by mohlo byť odbremenenie cestnej dopravy, ústretovosť k životnému prostrediu a motivácia ľudí k pohybu.

„Vzhľadom na skutočnosť , že rekreačná lokalita „Malá voda“ je v tesnej blízkosti železničnej stanice, platí všetko to o čom som písal v bodoch vyššie v súvislosti s dopravou. Táto lokalita je kompletne vo vlastníctve súkromných osôb, z ktorých len malé percento sa prihlási na trvalý pobyt. Je pomerne komplikované využívať toto jazero inými osobami v plnom rozsahu. Oficiálne to nie je jazero na kúpanie, je to materiálová – štrková jama, dokonca v katastri zapísaná ako ostatná plocha – teda nie voda. Zostáva nám veriť , že v krátkej budúcnosti štát zriadi autobusovú dopravu okolo železničnej stanice, kde sú v projekte parkoviská zahrnuté aj autobusové zástavky a autobus bude premávať cez dotknuté obce až do Senca.”

Zaujal nás aj príspevok na sociálnej sieti, kde sa vyjadrili obyvatelia, ktorí tvrdia, že obec jednala nekompetentne. Jeden z diskutujúcich uviedol, že ,, vybudujú celý 1 km dlhý úsek 1,5 m širokého chodníku na vlastné náklady a odovzdajú ho obci za symbolické 1 €, avšak za predpokladu, že dostanú stavebné povolenie na výstavbu v zmysle platného územného plánu”.

Redakcia slobodného informačného portálu Nová Lužná. Prinášame svetlo tam, kde je tma.

ZDROJE:

Rozhovor so starostom: Bratislavský reportér

Fotky: Bratislavský reportér

Nová Lužná

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *