Kontakty

info@novaluzna.sk

24 hodín denne

Prečo vznikla Nová Lužná?

Nová Lužná vznikla pre mnohé neriešene problémy v našej obci a vďaka potrebe vzniku informačného kanála pre občanov na úrovni dnešnej doby a hlavne ako nástroja na riešenie a pripomienkovanie vecí verejných a zdieľanie obecných informácií. Dôležité je uviesť, že sme skupina nezávislých obyvateľov, ktorí v obci žijú a chcú svojim pričinením z obce Dunajská Lužná vybudovať obec na ktorú budú hrdí. 

 

SPOLOČNE ZA NOVÚ LUŽNÚ!