Dunajská Lužná definitívne bez štátnej polície

 Dunajská Lužná definitívne bez štátnej polície

Manažérske zlyhanie alebo úmyselné kroky? Štátnu políciu mala naša obec po dlhé roky. Bola to akási prestíž obce, no samozrejme aj pocit bezpečnosti a poriadku pre obyvateľov, no všetkému je od 1.10.2020 koniec. Od tohto dňa sme bez polície. Štátna polícia sa k tomuto dátumu presťahovala do Miloslavova, kde sa nepochybne veľkou mierou o túto skutočnosť zaslúžil  súčasný starosta obce Milan Baďanský.

Bezpečnostný manažment v podmienkach samosprávy  predstavuje samostatnú oblasť, pričom je potrebné uvedomiť si povinnosti obce  pri ich napĺňaní v rámci rôznych zákonných ustanovení. Kroky vedenia obce sú bežnému občanovi nepochopiteľné, prípadne im nevenujú dostatočnú pozornosť alebo problematike občan nerozumie. Skúsime si preto povedať k tejto závažnej téme tri dôležitých veci :

  1. štátna polícia je bezpečnostná zložka štátu, ktorá je financovaná štátom zo štátneho rozpočtu, nie z priameho rozpočtu obce ako tomu je v prípade obecnej polície, ktorá je hradená priamo z rozpočtu obce,
  2. možnosti štátnej polície v oblasti kompetencie a technického vybavenia sú z pohľadu bezpečnosti kľúčovým prvkom bezpečnosti v štáte a vysoko prevyšujú kompetencie ako aj technické možnosti obecnej polície,
  3. profesionalita, efektivita a vzájomná prepojenosť bezpečnostných zložiek štátnej polície umožňuje štátnej polícií efektívne riešiť všetky úlohy na úrovni, ktorej sa obecná polícia nedotýka ani okrajovo.

Má vedenie obce mandát takto mrhať obecnými prostriedkami a  hazardovať s bezpečnosťou v obci? Čo bolo skutočným dôvodom, prečo vedenie obce neposkytlo štátnej polícii adekvátne priestory na presťahovanie oddelenia, ktorými obec bez pochýb disponuje? Na túto dôležitú otázku potrebujeme poznať jasné stanovisko od vedenia obce, pretože zatiaľ sa v obci vedú len nepodložené dohady a debaty. Veríme, že to zo strany obce nebol úmysel.

Tento článok bol realizovaný na základe podnetov od občanov.

Tím informačného portálu Nová Lužná

Nová Lužná

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *