D4R7 : Ako pokročila výstavba nultého obchvatu?

 D4R7 : Ako pokročila výstavba nultého obchvatu?

Aj napriek zdržaniam, súvisiacimi s odstraňovaním čiernej skládky v Rači, pokračujú práce na
nultom obchvate Bratislavy pomerne plynule. Predpokladá sa, že do konca tohto roka by mal
byť ochvat kompletne odovzdaný do užívania.
Úsek Bratislava, Jarovce – Bratislava, Východ
tvorí ťažiskovú časť nultého obchvatu Bratislavy. Práve na túto časť spojenú s otvorením
nového mosta netrpezlivo čakajú všetci motoristi, ktorým to vo veľkej miere uľahčí
každodenné cestovanie do zamestnania.

Foto: D4R7

Prechod cez Dunaj v rámci D4 zahŕňa štyri navzájom spojené mosty. Ide o tzv. Západné
predmostie premosťujúce Jarovecké rameno, most cez Kajakársku dráhu, most cez Dunaj
a tzv. Východné predmostie, ktoré premosťuje aj Biskupické rameno.

Foto: D4R7

Nový diaľničný Lužný most cez Dunaj bude súčasťou nového bratislavského obchvatu a mal
by denne v oboch smeroch zvládnuť až 35 000 automobilov
, z čoho veľkú časť bude tvoriť
nákladná doprava. Najviac nákladných vozidiel prejde po D4 popri Podunajských
Biskupiciach. Predpokladá sa, že úsek D4 – Rovinka smerom na Dunajskú Lužnú a Podunajské Biskupice bude využívať denne 28 000 osobných a 4400 nákladných áut.

Spracovala: Mgr. Lucia Szkuráková, PhD.

Nová Lužná